Wedstrijdreglement

WEDSTRIJDREGELS

 • Deelname aan het evenement is alleen mogelijk na inschrijving via de website www.dehollandse100.nl en na betaling van het inschrijfgeld. Op vertoon van de bevestiging kan het deelnemerspakket op de wedstrijddag worden opgehaald.
 • Bij annulering van deelname of niet doorgaan van het evenement is terug betaling van het inschrijfgeld niet mogelijk. Lymph&Co gebruikt al het inschrijfgeld als donaties en zal ook dit inschrijfgeld aanwenden voor onderzoek naar lymfklierkanker. 
 • Het evenement is geen officiële wedstrijd en vandaar dat er te allen tijde de wegenverkeerswet geldt. Je hieraan houden is verplicht voor alle deelnemers.
 • Bij deelname verklaart de deelnemer dat zijn/haar materiaal in fatsoenlijke conditie verkeert, zodat dit geen gevaar oplevert voor andere deelnemers en/of weggebruikers.
 • Bij deelname aan het schaatsonderdeel zijn handschoenen verplicht.
 • Bij deelname aan het fietsonderdeel is een harde fietshelm verplicht.
 • De deelnemer is verplicht om het verstrekte startnummer en de MultiSportsTag voor de tijdsregistratie gedurende het gehele evenement te dragen. Vergeet het startnummer niet te wisselen als je het schaatsen en fietsen verdeeld hebt.
 • Deelname aan het evenement geschiedt op eigen risico.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies en/of beschadiging van eventuele (persoonlijke) eigendommen.
 • Het door de organisatie verstrekte startnummer dient ongevouwen op de borst te worden gedragen.
 • Het door de organisatie verstrekte stuurbordje dient ongevouwen vóór de start van het schaatsen op de fiets te worden gemonteerd. Pas na het ophalen van de fiets om deze weer mee te nemen mag dit stuurbordje worden verwijderd.
 • Het is niet toegestaan om tijdens het event beelden voor commerciële doeleinden te maken, zonder in het bezit te zijn van de daarvoor geldende accreditatie. Hieronder verstaan wij bijvoorbeeld verkoop van gemaakte beelden aan derden. Accreditatie is tot en met 10 maart 2023 aan te vragen via team communicatie:
  communicatie@lymph-co.com
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers die zich niet houden aan bovenstaande regels te onthouden van deelname.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om het evenement te wijzigen en/of af te gelasten indien zij zich gezien de omstandigheden hiertoe genoodzaakt ziet. Inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd wanneer er sprake is van overmacht.